Contributie

Contributie Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en je mag ook twee lessen gratis meedoen om te kijken of Judo en Jiu Jitsu iets voor jou is. Kom dus bij ons langs !

Met ingang van 1 Juli 2016 is een lidmaatschap van Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad alleen mogelijk via automatische incasso. Daartoe wordt in de tweede week van iedere maand het contributie bedrag van uw rekening afgeschreven.

Aansluitend gaat het lid akkoord dat er foto’s van activiteiten en trainingen e.d. op Facebook en Website gepubliceerd worden voor reclame doeleinden van de vereniging.

Het jaarbedrag van de contributie is dan ook t/m 12 jaar € 156,00
Het jaarbedrag van de contributie is dan ook vanaf 13 jaar € 192,00

De Jaarcontributie word dan ook maandelijks ingehouden.

Bij het niet incasseren van de maandelijkse contributie door verschillende redenen wordt extra € 2,50 administratiekosten berekend door de penningmeester.

Kosten per maand                          t/m 12 jaar                           vanaf 13 jaar
Judo of Jiu Jitsu                               € 13,00                                  €16,00
Wedstrijdtraining JUDO                   + € 4,50                                + € 4,50
Vrijdag Senioren + 3/4 uur extra      + € 4,50                                + € 4,50
Een tweede sport beoefenen           + € 7,00                                + € 7,00
Touwklimmen + krachttraining         + € 4,00                                + € 4,00
NIET actief lid                                     € 6,00                                   € 6,00

Het inschrijfgeld is eenmalig € 20,- per persoon inclusief examenboek en embleem. De judo en jiu-jitsu leden moeten lid worden van de Judo Bond Nederland. Indien een lid het lidmaatschap van de vereniging opzegt dient hij/zij zichzelf uit te schrijven bij de JUDO Bond Nederland !

Ziekte en/of blessure
In geval van ziekte en/of blessures die zich mogelijk over een langere periode zal/zullen uitstrekken, waardoor sporten in die periode niet mogelijk zal zijn, dient het lid de ziekte of de blessure schriftelijk te melden bij penningmeester@budosportparkstad.nl, zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd. Als de ziekte of blessure 6 weken later sporten nog altijd onmogelijk maakt dan krijgt het lid tot nader order de status van NIET ACTIEF LID en volgt pro rate parte restitutie van de contributie (het verschil tussen de contributie voor een actief lid en een niet actief lid) over (al) de periode dat hij/zij niet kon sporten.

Zwangerschap
In geval van zwangerschap kan het lid het verzoek doen bij de penningmeester@budosportparkstad.nl haar status te veranderen van actief lid naar niet actief lid zodat met die melding een begindatum zal zijn gefixeerd. De status wordt automatisch weer omgezet naar actief lid wanneer het lid dit kenbaar maakt bij de penningmeester en begint met sporten.

Beëindigen lidmaatschap
Indien je besluit om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen dan kan dit uitsluitend schriftelijk of per mail aan penningmeester@budosportparkstad.nl , ter attentie van de penningmeester van de vereniging. Uitschrijven is maandelijks mogelijk. Dat wil zeggen dat de contributieverplichting tot het einde van de maand loopt waarin de contributie wordt opgezegd.

Ons IBAN rekeningnummer is: NL69RABO0310464773
KVK: 66 14 52 60
Verenigingslidnummer JBN : D2SQ11F

Kortingsregeling Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Limburg

Lees mij factuur voor aanvraag bij Stichting Leergeld of SPORTFONDS

Binnen de gemeente waar u gevestigd bent zijn zowel Stichting Leergeld Parkstad, Jeugdsportfonds Limburg als Jeugdcultuurfonds Limburg actief.

Voor gezinnen die een inkomen hebben rond het bijstandsniveau zijn er mogelijkheden om tegemoetkoming te ontvangen in de kosten die je maakt bij o.a. een sportvereniging. De gemeente Heerlen heeft voor haar inwoners de Kortingsregeling.Vaak hebben ook andere gemeente deze regeling. Vraag ernaar bij je gemeente!

Daar waar de regelingen van de gemeenten tekort schieten kun je een beroep doen op de Jeugdsportfonds. Zij vergoeden ook sportlidmaatschappen/sportkleding, maar ook andere activiteiten voor kinderen.

Voor meer informatie bel je met Jeugdsportfonds Limburg

Algemene vragen: limburg@jeugdfondssportencultuur.nl

Telefoonnummer: 0650904504

met de volgende bijlage:
– een kopie van de meest recente loonstrook of    uitkeringsoverzicht;
– een kopie ID van uw kind(eren);
– voor welke activiteit u een aanvraag wilt doen en welke kosten daaraan verbonden zijn.