Trainingslocaties

Trainingslocaties

Locatie VULLINGSweg alleen voor Judotrainingen

Vullingsweg 171, Heerlerbaan

Locatie Broederschool voor Judo en JIu JItsu trainingen

Hoek Holleweg / Zondagstraat, Heerlen