Veel vechtsporten zijn geschikt om je zelf te verdedigen. Bij Jiu Jitsu leer je jezelf te verdedigen. Denk daarbij aan bevrijdingstechnieken op bijvoorbeeld: wurgingen, omvattingen, pakkingen en gewapende aanvallen met mes en stok. Ook verdedigingen tegen schoppen en stoten behoren tot de jiujitsutechnieken. Niet alleen het verdedigen maar ook het toepassen van de genoemde technieken op een tegenstander zijn een onderdeel van jiujitsu.

Uit de geschiedenis blijkt dat men zich altijd weerbaar maakt door lichaam en geest te trainen. De mens krijgt daarbij hulp van middelen zoals zwaard, boog, mes en later vuurwapens. Wij mogen nu gelukkig geen wapens meer dragen, toch merken wij dat er nog steeds sprake is van veel geweld op straat. In deze tijd zijn wij minder bang voor de natuur en het dier, dan voor onze medemens. Daarom is er steeds meer behoefte aan het leren van zelfverdedigingstechnieken.

Bij Budosport Parkstad kun je Jiu Jitsu beoefenen vanaf 7 jaar.

De term Jiujitsu word in Japan beschreven door de tekens Ju en Jutsu. Jutsu kan vertaald worden als techniek of kunst. Ju heeft als betekenis(en) souplesse, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardig. Toegepast op gevechtsstrategieën, betekent het principe Ju het flexibel en intelligent aanpassen aan de strategische acties van de tegenstander met als doel zijn acties en de kracht(en) hierachter te gebruiken om hem te onderwerpen, of in ieder geval zijn aanval te neutraliseren. Letterlijk betekent Ju Jutsu dus techniek of kunst van soepelheid, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardigheid. In de praktijk van de vechtkunst komen al deze termen echter neer op één principe; namelijk het toepassen van een techniek, gebruik makend van het menselijk lichaam als een wapen.

Het basisprincipe is gebaseerd op de veronderstelling dat gedurende de aanval de aanvaller kwetsbaar is. Op het ogenblik van de aanzet van de aanval en gedurende het verdere verloop van de aanval is de concentratie en kracht van de aanvaller gericht op het succesvol uitvoeren van de aanval. Tevens heeft de aanval momenten waarin geen energie in de aanval is (begin en eind). Hierdoor opent zich zijn verdediging en de aanvaller is kwetsbaar voor uiteenlopende vormen van onderschepping, de aanval kan zelfs abrupt afgestopt worden als het maar op het goede moment is.

Het Jiu jitsu is rijk aan bewegingsvormen o.a trekken, duwen, aanval ontwijken, doorvoeren en natuurlijk het explosief toepassen van schop-, slag- en stoottechnieken. Het aantal basisbewegingen is gevarieerd, maar bij het ontwijken maak je gebruik van verplaatsingen en lichaamsdraaiingen zoals ayumi ashi, tsugi ashi, tenkai ashi, kaiten ashi, tenkan ashi maar ook tai sabaki, in verschillende richtingen.

De bewegingsprincipes vormen een beschrijving van de wijze waarop het Jiujitsu het basisprincipe toepast. De bewegingsprincipes vormen de essentiële bestanddelen van het Jiujitsu. Het op juiste wijze toepassen van deze bewegingsprincipes in een actie-reactie situatie tussen aanvaller en verdediger bepaalt de doelmatigheid van de toepassing van het basisprincipe.

Binnen het Jiu jitsu bestaan meerdere vormen van competitie, de bekendste zijn dan ook: het fighting system en de duo games. Als gekeken wordt naar de uitgangspunten van het Jiujitsu, zijnde het uitschakelen van een tegenstander, is het moeilijk te rijmen dat er dan competities zijn. De competities zouden namelijk ontaarden in een festijn van uitgeschakelde mensen, ofwel veel (permanente) schades aan de mensen die aan de competitie deelnemen.Om de schade te beperken, zijn er daarom vele regels opgesteld die dit moeten voorkomen. Het fighting system is daardoor een mengeling (lees optelling) van het karate- en judogevecht geworden. Aan beide vormen zijn enkele (kleine) toevoegingen gemaakt om tot het fighting system te komen. De andere vorm van competitie is de duo games stijl. Bij deze stijl geven koppels een demonstratie van verschillende technieken gelijk aan die van het Ebo No Kata. De term demonstratie is expres gebruikt, omdat bij het duo games systeem de gebruikte technieken snel ontaarden in een spectaculair iets, waarvan de ‘werkelijkheidswaarde’ klein (kan) zijn.

Bij Budosport Parkstad kun je Jiu Jitsu beoefenen vanaf 7 jaar.