Veel vechtsporten zijn geschikt om je zelf te verdedigen. Bij Jiu Jitsu leer je jezelf te verdedigen. Denk daarbij aan bevrijdingstechnieken op bijvoorbeeld: wurgingen, omvattingen, pakkingen en gewapende aanvallen met mes en stok. Ook verdedigingen tegen schoppen en stoten behoren tot de jiujitsutechnieken. Niet alleen het verdedigen maar ook het toepassen van de genoemde technieken op een tegenstander zijn een onderdeel van jiujitsu.

Uit de geschiedenis blijkt dat men zich altijd weerbaar maakt door lichaam en geest te trainen. De mens krijgt daarbij hulp van middelen zoals zwaard, boog, mes en later vuurwapens. Wij mogen nu gelukkig geen wapens meer dragen, toch merken wij dat er nog steeds sprake is van veel geweld op straat. In deze tijd zijn wij minder bang voor de natuur en het dier, dan voor onze medemens. Daarom is er steeds meer behoefte aan het leren van zelfverdedigingstechnieken.

Bij Budosport Parkstad kun je Jiu Jitsu beoefenen vanaf 7 jaar.

De band die een jitsuka draagt dient ervoor om de Gi (jiu jitsu jas) dicht te houden en de kleur geeft aan hoe ver je al bent met Jiu Jitsu. Je begint met de witte band, voor elk bandexamen moet je een aantal grepen en technieken kennen. Hoe hoger je komt hoe meer worpen en grepen je moet kunnen en kennen. De grepen worden steeds moeilijker. Jitsuka tot 16 jaar kunnen ook slippen halen, dit zijn tussenstapjes tot een bandexamen. Als je nog maar de helft van de grepen voor de gele band weet, krijg je de gele slip. Vanaf 6 jaar kan je al op Jiu Jitsu en je ziet ook wel ouderen boven de 60 jaar die nog aan jiu jitsu doen. Voor sommige kinderen vindt de dokter het goed dat je op judo of jiu jitsu gaat want je leert lekker met elkaar stoeien zonder elkaar pijn te doen. Daarnaast leer je goed bewegen en goed luisteren. Ook krijg je er zelfvertrouwen van en leer je wat winnen en verliezen is.

 • Alleen zonder pijn is het fijn. 
  Alles wat pijn kan doen is verboden
 • Stop is stop.
  Je moet direct stoppen als er wordt afgeklopt. Dat mag niet in het gezicht want…..
 • Niet in het gezicht verplicht.
  Je mag niet met je hand(en) of voet(en) in het gezicht van de andere jiu jitsuka komen.
 • Geen hoofd wordt geroofd.
  Je mag nooit alleen maar het hoofd vasthouden van de ander.
 • Beter aaien dan klemmen of verdraaien.
  De grepen en worpen die het minst veilig zijn, mag je alleen leren gebruiken als je lang genoeg op jiu jitsu zit.
 • Jiu Jitsu doe je alleen op de Mat.
  Niet op straat dus.
 • Je moet schoon zijn en niets dragen of doen wat gevaarlijk kan zijn voor jezelf of voor anderen.

Elkaar geen pijn doen en elkaar ophouden bij het werpen zijn voorbeelden waar de jeugd in het jiu jitsuspel mee moet leren omgaan. Daarbij is wederzijds vertrouwen belangrijk. De kinderen moeten zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaars veiligheid en welbevinden. Dat klinkt misschien beladen, maar in de jiu jiysu sport is dat heel normaal.

Tijdens de Jiu Jitsulessen gaan de sterke jitsuka’s zich (leren) aanpassen aan de wat zwakkere -of minder technische jitsuka. Vaak vinden kinderen het zelfs leuk om een nieuweling of mindere jitsuka te helpen. Op deze wijze kan iedereen op zijn manier deelnemen aan een Jiu Jitsu les. Of hij groot, klein, dik, dun, sterk of minder sterk is, wordt dan van ondergeschikt belang.

Het is dan ook van belang dat we binnen onze vereniging of school aandacht besteden aan een correcte omgang met onze medesporters cq leerlingen en andere betrokkenen in de sport. Deze correcte omgang is gebaseerd op sportiviteit en respect.

Er is sprake van sportiviteit en respect wanneer leerlingen zich houden aan de geschreven en ongeschreven regels van de (vecht)sport in het algemeen en hun club in het bijzonder. Dit vraagt om de wil zich te houden aan de regels, maar ook om de mogelijkheid zich te kunnen houden aan de regels (kennis van regels).

Het beoefenen van JIU JITSU onder andere leidt tot: ontwikkeling van moreel besef, respect, discipline, angstvermindering, meer doorzettingsvermogen, meer zelfvertrouwen, een vermindering van problematisch agressief gedrag (pesten, vandalisme, geweldsmisdrijven). Dit heeft direct betrekking op sportiviteit en respect.

De term Jiujitsu word in Japan beschreven door de tekens Ju en Jutsu. Jutsu kan vertaald worden als techniek of kunst. Ju heeft als betekenis(en) souplesse, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardig. Toegepast op gevechtsstrategieën, betekent het principe Ju het flexibel en intelligent aanpassen aan de strategische acties van de tegenstander met als doel zijn acties en de kracht(en) hierachter te gebruiken om hem te onderwerpen, of in ieder geval zijn aanval te neutraliseren. Letterlijk betekent Ju Jutsu dus techniek of kunst van soepelheid, flexibiliteit, buigzaamheid, zachtaardigheid. In de praktijk van de vechtkunst komen al deze termen echter neer op één principe; namelijk het toepassen van een techniek, gebruik makend van het menselijk lichaam als een wapen.

Het basisprincipe is gebaseerd op de veronderstelling dat gedurende de aanval de aanvaller kwetsbaar is. Op het ogenblik van de aanzet van de aanval en gedurende het verdere verloop van de aanval is de concentratie en kracht van de aanvaller gericht op het succesvol uitvoeren van de aanval. Tevens heeft de aanval momenten waarin geen energie in de aanval is (begin en eind). Hierdoor opent zich zijn verdediging en de aanvaller is kwetsbaar voor uiteenlopende vormen van onderschepping, de aanval kan zelfs abrupt afgestopt worden als het maar op het goede moment is.

Het Jiu jitsu is rijk aan bewegingsvormen o.a trekken, duwen, aanval ontwijken, doorvoeren en natuurlijk het explosief toepassen van schop-, slag- en stoottechnieken. Het aantal basisbewegingen is gevarieerd, maar bij het ontwijken maak je gebruik van verplaatsingen en lichaamsdraaiingen zoals ayumi ashi, tsugi ashi, tenkai ashi, kaiten ashi, tenkan ashi maar ook tai sabaki, in verschillende richtingen.

De bewegingsprincipes vormen een beschrijving van de wijze waarop het Jiujitsu het basisprincipe toepast. De bewegingsprincipes vormen de essentiële bestanddelen van het Jiujitsu. Het op juiste wijze toepassen van deze bewegingsprincipes in een actie-reactie situatie tussen aanvaller en verdediger bepaalt de doelmatigheid van de toepassing van het basisprincipe.

Binnen het Jiu jitsu bestaan meerdere vormen van competitie, de bekendste zijn dan ook: het fighting system en de duo games. Als gekeken wordt naar de uitgangspunten van het Jiujitsu, zijnde het uitschakelen van een tegenstander, is het moeilijk te rijmen dat er dan competities zijn. De competities zouden namelijk ontaarden in een festijn van uitgeschakelde mensen, ofwel veel (permanente) schades aan de mensen die aan de competitie deelnemen.Om de schade te beperken, zijn er daarom vele regels opgesteld die dit moeten voorkomen. Het fighting system is daardoor een mengeling (lees optelling) van het karate- en judogevecht geworden. Aan beide vormen zijn enkele (kleine) toevoegingen gemaakt om tot het fighting system te komen. De andere vorm van competitie is de duo games stijl. Bij deze stijl geven koppels een demonstratie van verschillende technieken gelijk aan die van het Ebo No Kata. De term demonstratie is expres gebruikt, omdat bij het duo games systeem de gebruikte technieken snel ontaarden in een spectaculair iets, waarvan de ‘werkelijkheidswaarde’ klein (kan) zijn.

Bij Budosport Parkstad kun je Jiu Jitsu beoefenen vanaf 6 jaar.

Is JIU JITSU wel veilig?
We doen alle mogelijke moeite om onze jiu jitsu lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Waarom zijn de proeflessen gratis?
Om vrijblijvend kennis te maken met JIU JITSU 

Hoe vaak mag ik gratis JIU JITSU lessen volgen?
Ieder kind is natuurlijk anders, wij willen dan ook zeker van zijn dat iedereen op zijn gemak voelt voordat hij/zij lid wordt van onze vereniging.

Wat moet ik aan doen tijdens een proefles?
Gemakkelijk sportkleding is voldoende.

Moet ik me aanmelden voor de proeflessen?
Niet nodig, hierbeneden vind je de locaties en de trainingstijden, je bent dan ook van harte welkom.

Mag mijn vader/moeder/opa/oma meekijken?
Natuurlijk! Maar.. we stellen er wel prijs op dat iedereen stil is tijdens de les, en zich ook niet met het lesverloop bezighoudt.

Mag ik foto’s maken in de dojo? 
Ja, in principe wel, maar alleen voor prive-doeleinden. Denk aan de AVG wet. Er zijn judoka’s die niet op de foto willen, of mogen.
Dat respecteren we zonder voorbehoud, en we verwachten dat u dat ook doet. 
Het gebruik van flitsers is helaas niet toegestaan.

Mocht je vraag hier niet bij staan, schroom dan niet om contact op te nemen of beter nog, langs te komen!

Dojo  Broederschool Molenberg

Kerkraderweg 7
6416 CC Heerlen

Groep 1 + Groep 2
7 jaar t/m 15 jaar
19.45 – 20.30 uur

Groep 3
Senioren 
20.30 – 21.30 uur

klik hier voor de routeplanner

Dojo  bij de Klimpaal Bredeschool

Scheelenstraat 100
6369 VZ Simpelveld

Groep 1 + Groep 2
7 jaar t/m 15 jaar
19.45 t/m 20.45

Groep 3
Senioren
20.45 t/m 21.45

 

klik hier voor de routeplanner

Dojo  Broederschool Molenberg

Kerkraderweg 7
6416 CC Heerlen

Groep 1
7 jaar t/m 15 jaar
19.30 tot 20.15 uur

Groep 2
12 jaar t/m 16 jaar
20.15 tot 21.30 uur

Groep 3
Vrije training Senioren
20.15 tot 21.00 uur

Groep 3
Senioren
21.00 tot 22.00 uur

klik hier voor de routeplanner

Dojo  Gymzaal Vullingsweg 175

Heerlerbaan 6418 HS Heerlen

Touwklimmen en krachttraining
voor iedereen toegankelijk
12.30 t/m 13.30 uur  

klik hier voor de routeplanner

Hoofdtrainer en coach Judo en Jiu Jitsu

3e Dan Judo / 6e Dan Jiu Jitsu
JBN Gediplomeerd
Judoleraar B
Jiu Jitsu leraar B

Voorzitter van de DGCJJ Limburg
 Nationaal examinator

Auteur :
Kansetsu waza boek

Geïllustreerde versie van het
Ebo no kata boek

e-mail: peter@budosportparkstad.nl

Dojo Assistent Jiu Jitsu


2e DAN Judo en 1e Kyu Jiu Jitsu

Assistent Coach Judo en Jiu Jitsu

Dojo Assistent Jiu Jitsu

1e DAN Judo en 2e DAN Jiu Jitsu
Assistent Coach Judo en Jiu Jitsu

 

Jiu Jitsu Leraar A 

2e DAN Jiu Jitsu
Assistent Jiu Jitsu trainer

Contact formulier